Khoosheh Delshadgari

Als nieuw lid van het team achter ‘Talents for the Netherlands’ wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Khoosheh Delshadgari en heb een Iraanse achtergrond. In 2009 ben ik als vluchtelinge naar Nederland gekomen en ben vervolgens aan de Hogeschool van Amsterdam Human Resource Management gaan studeren.

Nadat ik deze studie succesvol had afgerond, ben ik bij diverse overheidsinstanties als HR-adviseur werkzaam geweest. Ik was vaak betrokken bij projecten die veelal met diversiteit en inclusie te maken hadden. Hier heb ik ervaring opgedaan met nieuwkomers, zeer gemotiveerde mensen, met een andere culturele, religieuze of etnische achtergrond, met kennis en kwaliteiten. Deze kennis en ervaring ga ik bij ‘Talents for the Netherlands’ inzetten om nieuwkomers, die vaak ten onrechte te maken hebben met een achterstand op de arbeidsmarkt, te begeleiden naar een passende baan die hen kan helpen een toekomst op te bouwen in Nederland.

Lees meer over onze unieke werkwijze