Talents for the Netherlands stelt aan u voor: Connecting Diversity met Lezan Wurja

  • 17 augustus 2022

Lezan Wurja is een bevlogen jonge coach met een eigen bedrijf genaamd Connecting Diversity. (www.connectingdiversity.nl)

Nieuwkomers op de werkvloer

Connecting Diversity richt zich op de culturele begeleiding van nieuwkomers op de werkplek in een voor hen vreemd land met andere gewoonten en gebruiken. Zijn bedrijf biedt een prachtige aanvulling op de inspanningen van Talents for the Netherlands om nieuwkomers een vaste en waardevolle plek te bezorgen op de arbeidsmarkt. Want Lezan heeft als voormalig vluchteling de juiste ervaring om de obstakels van nieuwkomers op de arbeidsmarkt te herkennen, te adresseren en te helpen overwinnen.

Aanpak

In zijn aanpak coacht hij zowel de nieuwkomer als de werkgever. Door zijn van oorsprong Koerdische afkomst herkent hij de valkuilen en vooroordelen die mensen met een niet-westerse achtergrond tegenkomen op de werkvloer. Jezelf profileren, jezelf presenteren, directe feedback geven en ontvangen. Het zijn allemaal kwaliteiten die wij als Nederlanders gebruikelijk vinden in onze samenleving die uitgaat van individuele ontplooiing. Echter, onze nieuwkomers hebben van huis uit vaak waarden meegekregen als; bescheidenheid, nederigheid en collectieve ontplooiing. Dit zijn duidelijke cultuurverschillen. Lezan legt in zijn coaching de nadruk op begeleiding naar de arbeidsmarkt, maar óók naar het behouden van de baan. Hij coacht zowel de werknemer als de werkgever. Hierbij steekt hij veel aandacht in het creëren van een veilige werkplek door de hierboven genoemde verschillen juist te bespreken. Lezan is de sparringpartner voor beide partijen en geeft hen de aandacht en tijd die nodig is.

Cultuurverschillen overbruggen, steeds meer bedrijven tonen intrinsieke motivatie

Hoe kun je die werelden en waarden op een prettige manier overbruggen? Daartoe dient de inzet van Connecting Diversity. Lezan coacht de nieuwkomers op deze onderdelen door regelmatige 1 op 1 gesprekken en het bieden van veiligheid en herkenbaarheid. Daarnaast geeft hij masterclasses aan de leidinggevenden van de werkgever om ook aan de ontvangende kant meer bruggen te kunnen slaan. Het is belangrijk om signalen bij nieuwkomers op te vangen die net iets anders zijn dan wij gewend zijn. Je kwetsbaar opstellen zonder diepgaande kennis van de cultuur van de ander. Gelukkig ervaart Lezan ook dat steeds meer bedrijven het nut en de noodzaak inzien om met andere culturen samen te werken. De intrinsieke motivatie van veel ondernemingen begint te groeien. Dus de tijdgeest begint er langzaamaan ook rijp voor te worden!

Inzet Connecting Diversity voor Talents for the Netherlands

De samenwerking met Talents for the Netherlands sluit nauw aan op wat beide partijen doen. Namelijk; nieuwkomers een mooie start bieden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Als standaard dienstverlening biedt Talents for the Netherlands bij iedere plaatsing coaching aan de kandidaat en aan de werkgever aan.

Dit draagt bij aan een succesvolle en langdurige arbeidsovereenkomst. Win-Win dus.