Een beetje meer Lef dus!

  • 30 maart 2023

In onze vorige nieuwsbrief beloofden wij in de volgende versie in te gaan op de vraag; “Wat werkt ter bevordering van de arbeidsparticipatie van statushouders?”

Een deel van het antwoord is:  Meer lef van werkgevers

Werkgevers hebben steeds meer moeite om gekwalificeerd personeel te vinden dat bereid is zich voor langere tijd te committeren. Er zijn enorme tekorten in o.a. de zorg, het onderwijs, de ICT en techniek.

De arbeidskrapte in Nederland is een feit: er zijn meer vacatures dan werknemers. Volgens de laatste statistieken van het CBS staan er tegenover 100 werklozen, 123 vacatures.

Deels door vergrijzing. Meer mensen gaan er met pensioen dan dat er de arbeidsmarkt betreden. Daarnaast is er sprake van een groeiende economie: bedrijven hebben meer personeel nodig om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Vluchtelingen die nu – voor een groot deel, slecht betaalde banen vervullen, beneden hun niveau of potentie, worden helaas nog door potentiële werkgevers over het hoofd gezien. Het wegkijken is echter een luxe die veel werkgevers zich niet meer kunnen blijven permitteren.

In Nederland verwelkomen wij gewoonlijk mensen uit verschillende culturen en spreken over het algemeen goed Engels. Toch merken wij bij Talents for the Netherlands dat werkgevers twijfelen wanneer het aankomt op het aannemen van vluchtelingen, waarbij stereotype vooroordelen en het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal vaak gehoorde bezwaren zijn.

Daarmee laten zij een groot deel van de oplossing voor de krappe arbeidsmarkt liggen. Goed opgeleide vluchtelingen hebben het bedrijfsleven meer te bieden dan kennis, expertise en productiviteit. Dit bewijzen de gevluchte Oekraïners immers, die hier wél direct aan het werk mogen gaan.

Ook zorgen verschillende perspectieven en achtergronden tot betere besluitvorming in een bedrijf. Én tot een inclusieve werkomgeving waar medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dat leidt niet alleen tot meer betrokkenheid, hogere productiviteit en minder verloop, maar ook tot een groter bereik van klanten, omdat de organisatie beter in staat is te begrijpen en te reageren op de behoeften van de in Nederland wonende verschillende doelgroepen.

Kortom vluchtelingen bieden een verbreding van vaardigheden en perspectieven, hetgeen organisaties sterker maakt om uitdagingen aan te gaan en creatieve en innovatieve oplossingen te vinden.

Stop met het hardnekkig zoeken naar in Nederland geboren werknemers en sta open voor de vele talentvolle vluchtelingen die in de startblokken staan om hun kennis en ervaring met u te delen.

Een beetje meer Lef dus!  Het betekent: ga eens vissen in een andere vijver.

En zoals u weet vissen wij al een tijdje in die andere vijver. En niet zonder succes!

Talents for the Netherlands begeleidt bij elke plaatsing zowel werkgever als werknemer om een langdurige samenwerking tot stand te brengen.

Wij helpen u graag bij het invullen van uw vacatures met talentvolle vluchtelingen!